HelloSign i elektroniczne podpisywanie ofert, umów, regulaminów

Od dnia dzisiejszego wszystkie dokumenty, które wymagają podpisu obu stron wysyłamy poprzez aplikację HelloSign. Dzięki HelloSign elektroniczne podpisy są prawnie wiążące dla dowolnych dokumentów – od umów na wykonanie lub opiekę nad WordPress po umowy o zachowaniu poufności lub umowy o współpracę. HelloSign jest wielofunkcyjną aplikacją, która poprzez intuicyjny interfejs internetowy pozwoli nam na lepszą i szybszą współpracę z klientami.

Do podpisów dokumentów w tej aplikacji nie jest wymagany podpis kwalifikowany.

Odwiedź stronę